Zpětný leasing

Zpětný leasing nabízí společnostem finanční prostředky a zdroje z majetku, který již nějakou dobu společnost používá ke svému podnikání.

Jedná se velmi specifický produkt, jehož podstatou je odkoupení předmětu, který již společnost eviduje ve svém hmotném investičním majetku a jeho následném splácení.

Princip zpětného leasingu

Jedná se o neobvyklý typ leasingu, kde hlavní roli hraje změna majetkových práv k předmětu leasingu.

Jednoduše řečeno, Vy jako majitel předmětu leasingu „prodáte“ onen předmět leasingové společnosti a následně uzavřete leasingovou smlouvu na tento předmět. Touto operací získáte hotovost, kterou můžete například použít pro další rozvoj Vašeho podnikání. Cena předmětu leasingu se řídí soudním znaleckým posudkem.

Zpětný leasing nenabízí každá leasingová společnost. Naproti tomuto existuje hned několik leasingových společnosti, které běžně tento druh leasingu nabízí.

Předmět zpětného leasingu

Předměty zpětného leasingu můžou být automobily, výrobní zařízení, stroje atd. Může se jednat o nová zařízení či zánovní.

Výhody zpětného leasingu

  • rychlé získání finančních prostředků
  • daňové výhody, které leasing nabízí

Napsat komentář

name*

email* (not published)