Operativní leasing

Jde o obchodní vztah ujednaný mezi leasingovou společností a nájemcem. Na rozdíl od ostatních forem pořizování vozidel není cílem operativního leasingu přechod předmětu leasingu do majetku nájemce. Operativní leasing je často nazývan „full-service leasing“. Již samotný název napovídá, že se jedná o balíček služeb, které mají nájemci poskytnout maximální servis a komfort.

Operativní leasing je:

Operativní leasing je časově ohraničený pronájem prostředků, kde se nemusí uskutečnit koupě předmětu leasingu. Na rozdíl od leasingu finančního po ukončení řádné doby leasingu zůstává předmět i nadále ve vlastnictví pronajímatele.

Délka pronájmu u operativního leasingu není omezena, záleží na potřebách klienta. Ve většině případů se jedná o pronájem na jeden až čtyři roky. V průběhu celého pronájmu klient využívá služeb leasingové společnosti.

Leasingová společnost by měla za klienta vyřídit nákup a přihlášení vozu, uzavřít povinné a havarijní služby včetně různých připojištění (pojištění skel, náhradního vozidla apod.), uhradit veškeré nezbytné poplatky (jako např. silniční daň, dálniční známka, poplatek za rádio apod.), vystavit kartu na pohonné hmoty, zajistit pravidelný servis, výměnu pneumatik a v případě pojistné události zařídit vše nezbytné k její likvidaci.

Leasingová splátky by měla obsahovat veškeré poplatky a náklady spojené s provozem automobilu.

Je operativní leasing výhodný?

Jak již z textu vyplynulo, operativní leasing je zcela odlišný od finančního leasingu , se kterým se běžný spotřebitel setkává mnohem častěji.

Co nám tedy leasingová společnost nabízí jiného? Jedná se o:

  • během celé doby operativního leasingu i po ukončení zůstává předmět ve vlastnictví leasingové společnosti
  • všechna rizika, která jsou spojena s vlastnictvím předmětu na sebe přebírá leasingová společnost
  • všechna rizika, která jsou spojena s provozováním předmětu na sebe přebírá leasingová společnost
  • všechna rizika, která jsou spojena s poškozením, zničením nebo ztrátou předmětu přebírá leasingová společnost

Další nesporné výhody, proč právě operativní leasing:

  • pozitivní vliv na cash-flow
  • operativní leasing není podmíněn první zvýšenou splátkou či akontací – firma tak může investovat volné finanční prostředky do činnosti podnikání
  • jednoduchost v administrative – veškeré služby jsou fakturovány jednou částkou
  • úspora na mzdách – společnost nepotřebuje vlastního zaměstnance, který by se staral o vozový park či řešil pojistné události

Z výše uvedeného vyplívá, že operativní leasing je mnohem více výhodný pro právnické osoby než pro fyzické osoby. Společnosti si tak na potřebnou dobu může zapůjčit několik předmětů leasingu, aniž by potřebovali vysoké finanční prostředky. Zvolíte-li právě tento produkt, leasingová společnost za Vás vyřeší vše potřebné. Musíte ale počítat i s tím, že veškeré úkony a rizika má již leasingová společnost započítána v leasingové splátce.

Po ukončení smlouvy některé leasingové společnosti umožňují si předmět leasingu odkoupit. Vše záleží na domluvě. Výhodnost koupě ovlivňuje mnoho faktorů: pořizovací cena předmětu, délka smlouvy, stupeň opotřebení předmětu (aktuální cena) a v neposlední řadě zůstatková cena.

Napsat komentář

name*

email* (not published)