Finanční leasing

Finanční leasing patří mezi nejvyužívanější formy financování pomocí leasingu. Tuto formu financování v dnešní době na tuzemském trhu nabízí několik desítek leasingových společností.

Leasing rozdělujeme na finanční, operativní a zpětný. Toto rozdělení je z pohledu majetkoprávních vztahů. Právě onen finanční leasing je v dnešní době nejrozšířenější forma leasingu. Tímto způsobem jsou profinancovány desítky miliard ročně.

Finanční leasing je:

Finanční leasing je založen na dlouhodobém pronájmu předmětu leasingu upraveném příslušnou smlouvou mezi pronajímatelem a nájemcem. Součástí smlouvy je stanovené předkupní právo nájemce po řádném ukončení (splacení) leasingové smlouvy.

Finanční leasing se velmi doporučuje při financování vozidel. Netýká se však pouze osobních automobilů pro soukromé nebo firemní účely. Díky tomuto finančnímu produktu (finanční leasing) si mohou společnosti a podnikatelé snáze pořídit nákladní automobily, návěsy a přívěsy, tahače, autobusy, vysokozdvižné vozíky a jinou manipulační nebo zemědělskou techniku, a to nejen novou, ale i zánovní (ojetou). Nezřídka se finančním leasingem financuje pořízení strojního a výrobního zařízení nebo i nemovitostí.

Délka pronájmu s následnou koupí najaté věci se liší dle povahy přemětu leasingu a také dle nabídky konkrétní leasingové společnosti.

Podobně jako délka finančního leasingu se liší i výše první mimořádné splátky či akontace, která se pohybuje od 0% až do 70% pořizovací ceny financovaného předmětu.

Pro oblast leasingu je velmi typický individuální přístup k zákazníkovi (klientovi). Leasingová společnost jistě nabídne lepší podmínky dlouhodobému solvenímu klientovi než klientovi neprověřenému.

V kalkulaci leasingových splátek je většinou zahrnuto havarijní pojištění, povinné ručení či jiné služby pro klienta. Snad každá leasingová společnost spolupracuje s jednou či více pojišťovnami, a tudíž je schopna klientovi nabídnout výhodnější podmínky pojištění. V případě, že si klient nechá uzavřít pojištění předmětu leasingu prostřednictvím leasingové společnosti, vyjde jej to jistě levněji, než kdyby tuto situaci řešil individuálně.

Napsat komentář

name*

email* (not published)