Bonita

Jako Bonita ve finančnictví se označuje posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu.

Slovo Bonita má pravděpodobně francouzský základ.

  • Ve finančnictví charakterizuje schopnost dlužníka dostát svým finančním závazkům.
  • V zemědělsví popisuje využitelnost půdy pro pěstování ušlechtilých plodin.
  • V podnikání tzv. profesní bonita určuje schopnost firmy dosahovat určitých standardů produktu (služeb, výrobků).

Akontace

Akontace (jinak také Mimořádná leasingová splátka) je první splátkou zaplacenou nejpozději v den podpisu smlouvy nebo převzetí předmětu leasingu. Nejčastěji se stanovuje jako precuntuální podíl z pořizovací ceny předmětu leasingu (od 0% do 70%), výši akontace si obvykle volí klient z několika možností, které mu leasingová společnost dá na výběr. Výše akontace má vliv na výši pravidelné splátky, kterou pak klient pravidelně splácí

Anuita

Anuita je Pravidelná splátka ve stejné výši, která se dá rozdělit na dvě položky – úrok a jistiny. Výše anuity je ve zvoleném období neměnná, plynule se mění pouze poměr mezi splátkou (úmorem) a úrokem, kdy zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny. Na konci doby splatnosti se poměr snižuje.

Leasing kalkulačka

Ideální cesta jak si předběžně spočítat podmínky leasingu je spočítat si ej online. Jediné na co si musíte dát pozor je, abyste využili nějakou seriózní aktualizovanou kalkulačku. Tedy kalkulačku, která má aktuální sazby. Zde je několik odkazů na kalkulačky u kterých předpokládáme že se o ně jejich autoři starají a aktualizují je: Číst více