Přenechám leasing

Pod pojmem přenechám leasing se často skrývá specifický prodej ojetého vozu, který je stále ještě majetkem leasingové společnosti, jeho pronajimatel s ním tedy nemůže plně svobodně nakládat (viz leasing automobilů).

Zájemce o koupi takového vozu jej tedy nekupuje, ale stává se novým pronajimatelem v rámci vztahu s leasingovou společností. Proto tedy pojem „přenechám leasing“ skutečně znamená, že leasing je přenechán na někoho nového a ten jej musí řádně doplatit než se auto stane jeho.

K takovému převodu se vždy musí vyjádřit dotčená leasingová společnost nez se auto změní majitele.

Pohyblivé leasingové splátky

Pohyblivé leasingové splátky (variabilní leasingové splátky) = leasingová splátka se v průběhu trvání leasingové smlouvy může měnit (nahoru i dolu). Jednotlivé leasingové splátky jsou v průběhu leasingu přizpůsobovány úrokovým sazbám.

Tato forma leasingu je více podobná hypotéčnímu pojetí splátek, kde také dochází po určitém čase k přepočtu splátek, podle aktuální výše úrokových sazeb.

Leasing s pohyblivými splátkami se využívá zřídka, díky tomu že obecně je leasing sjednáván jen na několik málo let a úrokové sazby se v průběhu této doby příliš nemění.

Pevné leasingové splátky

Pevné leasingové splátky (fixní leasingové splátky) = výše leasingových splátek je neměnná po celou dobu trvání leasingové smlouvy, jednotlivé leasingové splátky jsou počítány s pevnou úrokovou sazbou.

Na rozdíl od hypoték nedochází po nějaké době k přepočtu splátek, ale jsou stejné po celou dobu leasignu bez ohledu na vývoj ekonomiky.

Nulový leasing

Pod pojmem nulový leasing se označuje forma leasignu, kdy klient neplatí žádnou akontaci. Tedy odváží si auto nebo jiný předmět leasingu aniž by zaplatil jedinou korunu. Pouze podepíše leasingovou smlouvu a začne splácet splátky, které dohromady činí 100% ceny včetně zisku leasingové společnosti.

Často se nulový leasing plete s leasingem s nulovým navýšením. Kdy se naopak platí určitá akontace, ale součet splátek je roven ceně vozu, tedy leasingová společnost nemá na leasingu žádný zisk. Tato forma leasingu bývá vázána na povinné pojištění, na kterém leasingová společnost vydělává.

Mimořádná leasingová splátka

Mimořádná leasingová splátka (akontace) je první splátka leasingu splatná nejpozději v den podpisu smlouvy nebo převzetí leasingu nájemcem, je stanovena procentem z pořizovací ceny předmětu leasingu (od 0% do 70%), výši akontace si obvykle volí klient.

Neplatí se u varianty nulového leasingu – kdy klient začne platit řádné splátky, které dohromady činí 100% hodnoty vozu plus zisk leasingové společnosti.