Bonita

Jako Bonita ve finančnictví se označuje posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu.

Slovo Bonita má pravděpodobně francouzský základ.

  • Ve finančnictví charakterizuje schopnost dlužníka dostát svým finančním závazkům.
  • V zemědělsví popisuje využitelnost půdy pro pěstování ušlechtilých plodin.
  • V podnikání tzv. profesní bonita určuje schopnost firmy dosahovat určitých standardů produktu (služeb, výrobků).

Napsat komentář

name*

email* (not published)